Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi har inte alltid möjlighet att ta ditt samtal men skicka gärna ett mail så återkommer vi så fort som möjligt.

Sir Percys Catering

Simpnäshamnväg 129

764 53 Björkö

Cateringkök/Lotsvillan Pad Thai

Simpnäs Hamn,

​Björkö-Arholma, Väddö